Program wsparcia placówek oświatowych z województwa podkarpackiego > Aktualności > Wsparcie dla oświaty > Szacowanie wartości zamówienia – na wykonanie i dostawę materiałów szkoleniowych

Szacowanie wartości zamówienia – na wykonanie i dostawę materiałów szkoleniowych

16 styczeń 2018

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na wykonanie i dostawę materiałów szkoleniowych dla 448 Uczestników/Uczestniczek Projektu.
Szczegóły w załączeniu.

Szacowanie wartości zamówienia »

• załącznik nr 1 Formularz cenowy »

.