Program wsparcia placówek oświatowych z województwa podkarpackiego > Aktualności > Wsparcie dla oświaty > Szacowanie wartości zamówienia – na przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu

Szacowanie wartości zamówienia – na przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu

16 styczeń 2018

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie 448 Uczestników/Uczestniczek Projektu do planowania i organizowania pracy w szkole/przedszkolu/placówce oświatowej w sposób służący kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku.
Szczegóły w załączeniu.

Szacowanie wartości zamówienia »

• załącznik nr 1 Ramowy program szkoleniowo-doradczy »

• załącznik nr 2 Pakiet przykładowych rozwiązań organizacyjno-metodycznych »

• załącznik nr 3 Formularz cenowy »

 

.