Nabór do ostatnich grup szkoleniowych

Informujemy, że obecnie trwa nabór do ostatnich grup szkoleniowych w ramach projektu „Program wsparcia placówek oświatowych w województwie podkarpackim”.

Zapraszamy:

• Dyrektorów i Wicedyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
• Nauczycieli – kierowników (liderów)zespołów przedmiotowych,
• Nauczycieli – kierowników świetlic szkolnych.

Uwaga: z jednej szkoły w projekcie może wziąć udział tylko jedna osoba.

Szczegółowe informacje »

.